Dây Cáp thép, Cừ Thép

Cừ lá sen

  • Kích thước: 6000 – 12000 -18000mm
  • Xuất xứ: Japan, Korea ,Thailad, China

Cáp dự ứng lực

  • Kích thước: 12.70mm,15.24mm
  • Xuất xứ: Trung Quốc, Thái Lan