Bài viết liên quan

Cáp dự ứng lực

  • Kích thước: 12.70mm,15.24mm
  • Xuất xứ: Trung Quốc, Thái Lan