Bài viết liên quan

Cừ lá sen

  • Kích thước: 6000 – 12000 -18000mm
  • Xuất xứ: Japan, Korea ,Thailad, China