Bài viết liên quan

Đồng thanh tròn

  • Kích thước: 6mm - 100mm
  • Xuất xứ: EU, Russia, Malaysia, Thailand, India, China, Taiwan

Đồng cuộn

  • Kích thước: 600mm x 2000mm
  • Xuất xứ: Trung quốc, Đài loan, malaisia