Bài viết liên quan

Thanh nối ray

  • Kích thước: P11 - P43 - QU50 - QU70
  • Xuất xứ: Trung Quốc, VN