Bài viết liên quan

Nhôm cuộn A1050

  • Kích thước: 1000 mm, 1200 mm
  • Xuất xứ: Trung Quốc, Ấn Độ , Nhật Bản