Bài viết liên quan

Thép Hình U (CHANNEL)

  • Kích thước: 50 - 300 mm
  • Xuất xứ: VN, Nhât Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan