Thép hình

Thép hình V(ANGLE)

 • Kích thước: 30 - 200mm
 • Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc,Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam

Thép hình I (BEAM)

 • Kích thước: 100 - 800 mm
 • Xuất xứ: Hàn Quốc, Trung quốc, Thái lan, Nhật Bản

Thép hình H (BEAMS)

 • Kích thước: 100 - 400mm
 • Xuất xứ: Hàn Quốc, Trung quốc, Thái lan, Nhật Bản

Thép Hình U (CHANNEL)

 • Kích thước: 50 - 300 mm
 • Xuất xứ: VN, Nhât Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan

Xà Gồ C - Z

 • Kích thước: C 100 - 200, Z100 - 200
 • Xuất xứ: VN

Mạ nhúng nóng

 • Kích thước: V30 - 200
 • Xuất xứ: VN