Thép hộp

Thép hộp chữ nhật

  • Kích thước: 100 x 150,60 x 120
  • Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,VN

Thép hộp vuông

  • Kích thước: 50x50,300x300
  • Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, VN

Hộp kẽm (mạ kẽm)

  • Kích thước: 50X50,200X200
  • Xuất xứ: VN, Trung quốc, Hàn quốc