Thép ray tàu

Ray P11, P43, QU50-QU70

  • Kích thước: Quy cách
  • Xuất xứ: Trung quốc, Hàn Quốc

Thanh nối ray

  • Kích thước: P11 - P43 - QU50 - QU70
  • Xuất xứ: Trung Quốc, VN

Cóc kẹp ray

  • Kích thước: cóc kẹp P11 - P43
  • Xuất xứ: